Оглас за пријавување на кандидати за полагање на испит за овластен стечаен управник

Министерството за економија објавува оглас за пријавување на кандидати за полагање на испит за овластен стечаен управник. Деталите за огласот на следниот линк.