/ Прочитано:

817

Покана за доставување понуди – главен правен експерт

Институтот за човекови права (ИЧП) во соработка со Центарот за управување со промени (ЦУП), Центарот за компаративни и меѓународни студии (ЦКМС) и Фондацијата „Егалите“ во рамките на проектот „Проект за развој на микро-претпријатија на жени во прекугранична област“ (финансиран од Делегацијата на ЕУ во рамките на програмата ИПА 2, Прекугранична соработка: Република Македонија – Република Албанија 2014-2015) има потреба од ангажирање на главен правен експерт кој ќе раководи со Сервисот за правна и економска поддршка за микро-претпријатија на жени во прекуграничниот регион на Р Македонија и Р Албанија. Деталите за огласот се на следниов линк.