/ Прочитано:

1.365

„Саншајн трејд“ објавува оглас за вработување правник

Друштвото за производство промет услуги и трговија „Саншајн трејд“ ДООЕЛ Скопје објавува оглас за вработување правник.

Информации

Огласот трае до 13.4.2019

Работно место: правник

Работен однос:  неопределено

Работно време: 7:00 – 15:00 часот

Неделно часови: 40

Основна плата: 25.000,00 денари

Контакт

Адреса: ул. „Лука Геров“ 44 / 2- 21, Ѓорче Петров

Тел: 076 423 971

E-пошта: trpanajaneva@yahoo.com