/ Прочитано:

1.523

ТЕЦ „Неготино“ објавува оглас за вработување правник

Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ „Неготино“, во државна сопственост, објавува оглас за вработување правник за јавни набавки.

Информации

Огласот трае до 22.9.2018

Работно место: правник

Работен однос: неопределено

Работно време: Од 7:00 до 15:00 часот

Неделно часови: 40

Основна плата: 28.861,00

Контакт

Е-пошта: pravna@tecnegotino.com.mk

Телефон: 043361586