/ Прочитано:

1.676

План и протоколи за организирање на учебната година

МОН го објави планот и протоколи за организирање на учебната 2021-2022 година. Планот и протоколите може да се преземат на следните линкови:

План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2021/2022 година

Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година

Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година

МОН: Создадени се услови за започнување на учебната година со физичко присуство

М.В