/ Прочитано:

844

План за контрола на приватните геодетски фирми, ЦКН и одделенијата за катастар на недвижности за 2019 година

Секторот за контрола и надзор при Агенцијата за катастар на недвижности  го објавува планот за 2019 година по кој ќе се реализираат контролите на приватните геодетски фирми, одделенијата за катастар на недвижности и на Центарот за катастар на недвижности. Планот за контрола може да се преземе на следниот линк.