/ Прочитано:

1.304

Поднесена тужба поради непреземање мерки за справување со дивата депонија во Струга

Македонското здружение на млади правници ја известува јавноста дека во јануари 2021 е поднесена тужба против Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Струга и Јавното претпријатие „Комунално“ Струга поради непреземање мерки за справување со дивата депонија која подолг период постои во градот.

Опстојувањето на депонијата, без притоа да се почитуваат и извршуваат обврските кои тужените ги имаат врз основа на Законот за животната средина, Законот за управување со отпадот како и националните и локални стратешки документи од областа на управување со отпадот, предизвикуваат сериозни штети на животната средина и здравјето на луѓето.

Врз основа на изготвено вештачење, Македонското здружение на млади правници бара од Основниот суд Струга да утврди дека тужените го повредиле правотo на здрава животна средина, правото на живот, правото на почитување на приватниот и семејниот живот на начин што во периодот од 2006 година до 2021 година не презеле соодветни мерки и активности за спречување, превенирање или намалување на штетните последици по човечкиот живот и здравје предизвикани од загадувањето на животната средина, во контекст на дивата депонија.

Со тужбата МЗМП бара Основниот суд Струга да ги задолжи тужените:

да забранат понатамошно депонирање на каков било отпад на дивата депонија;

да извршат деконтаминација и рекултиривање на просторот во и околу дивата депонија преку конкретни задолженија;

да се изготви и реализира софистициран план за селектирање и рециклирање на отпадот на територијата на Општина Струга, како и да се зајакне капацитетот на инспекциските служби од областа на заштита на животната средина.

Тужбата е поднесена преку адвокат Глигорие Ќатоски од адвокаската канцеларија „Стојкоски и Ќатоски“. Во врска со загадувањето во Струга предизвикано од струшката дива депонија, адвокатот Ќатоски и претходно најави правна битка за случајот. Тој нагласи дека постои можност стружани да тужат за штетата предизвикана од ваквата штетна емисија која предизвика огромно загадување на воздухот во Струга и околината… „Стружани може да тужат за труењето предизвикано од дивата струшка депонија“

Младите правници поднесоа тужба пред Граѓанскиот суд за аерозагадувањето

Граѓаните немаат ефективен пристап до правдата кога здравјето им е загрозено од загадувањето

„Стружани може да тужат за труењето предизвикано од дивата струшка депонија“ – Глигорие Ќатоски, адвокат и граѓански активист

М.В