/ Прочитано:

390

Попусти за петок 26.11.2021

Книга цена попуст цена со попуст
Тужби 4,872 10% 4,385
Канцелариско-архивско работење 2,400 30% 1,680
Безбедност и здравје 2,400 30% 1,680
Закон за семејство 2,800 30% 1,960
Закон за концесии 2,730 40% 1,638
Закон за сопственост 4,199 10% 3,779
Право на интелектуална сопственост 980 20% 784
ЗПП-трето дополнето издание 4,820 15% 4,097
199 обрасци 2,940 30% 2,058
Закон за извршување 2016 3,308 40% 1,985
Облигациони односи 4,125 10% 3,712
Ne Bis In Idem 1,995 20% 1,596
Прирачник за инспекциски надзор 2,400 30% 1,680
Катастар на инфраструктурни објекти 1,780 10% 1,602
Интелектуалната сопственост како човеково право: Заштита пред Европскиот суд за човекови права 1,970 10% 1,773
Коментар на Законот против нелојалната конкуренција 1,420 10% 1,278
Коментар на Законот за заштита на конкуренцијата 1,890 10% 1,701

Посетете ја електронската продавница на Академик – https://prodavnica.akademik.mk и искористете ги попустите.

Книгите може да ги нарачате и на е-пошта: akademik@akademik.com.mk или на тел.: (02) 3237 465.