/ Прочитано:

552

Повеќе закони од областа на културата ќе се усогласуваат со новиот Закон за прекршоците

Законот за издавачката дејност, Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата, Законот  за музеите и Законот за библиотеките ќе се усогласуваат со новиот Закон за прекршоците. Со новиот Закон за прекршоците се уредуваат општите услови за пропишување на прекршоците и прекршочните санкции, општите услови за утврдување на прекршочната одговорност, изрекувањето и извршувањето на прекршочните санкции и се пропишуваат прекршочните постапки.

Законот за правда за децата ќе се усогласува со Законот за прекршоците

Законот за заштита на укажувачи ќе се усогласува со Законот за прекршоците

Усогласување на закони од областа на туризмот со Законот за прекршоците

Законите од областа на образованието ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

Повеќе закони за комуналните дејности и транспортот ќе се усогласуваат со Законот за инспекциски надзор

Повеќе закони за урбанизмот ќе се усогласуваат со Законот за инспекциски надзор

Законот за занаетчиство ќе се усогласува со Законот за инспекциски надзор и со Законот за прекршоците

Во подготовка измени на Законот за Царинската управа

Усогласување на законите за едношалтерскиот систем и за трговските друштва со Законот за прекршоците

Повеќе закони од областа на животната средина ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

МВР подготвува измени на повеќе закони заради усогласување со новиот Закон за прекршоците во делот на глобите

Второ читање на законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите

Законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите пред Комисијата за европски прашања

Што се предвидува со најновите предложени измени на Законот за судовите, чиј текст го објави Министерството за правда

Пакетот закони од областа на правосудството усвоени на владина седница

Владата ќе расправа за повеќе закони од областа на правосудството предложени од Министерството за правда

Новините во Законот за прекршоците со кои се предвидува намалување на висината на казните

Одржана јавна расправа за нацрт-текстот на Предлог-законот за прекршоците

Измени на Законот за прекршоци чија цел е намалување на прекршочните глоби

„Инфлација од прекршоци во надлежност на несудски прекршочни органи“ – Стратегија за реформи во правосудството

M.В