/ Прочитано:

602

„Прајсвотерхаус Куперс“: Оптимизмот меѓу деловните лидери е на највисоко ниво во изминатите 10 години

Оптимизмот меѓу деловните лидери е на највисоко ниво во последните 10 години, според глобалното истражување на PricewaterhouseCoopers (PwC).

Истражувањето се заснова на 4.446 интервјуа што Прајсвотерхаус ги спроведе со извршни директори во 89 земји во периодот од октомври до ноември 2021 година. Изводите се во однос на националниот БДП за да се осигура дека ставовите на извршните директори се праведно претставени во сите главни региони. Податоците на индустриско и државно ниво се засноваат на податоци од целосниот примерок од 4446 учесници.

Беа спроведени длабински интервјуа со извршни директори од пет глобални региони – Северна Америка, Јужна Америка, Западна Европа, Азија-Пацифик и Африка, соопшти компанијата.

Повеќе од три четвртини од анкетираните извршни директори – 77 проценти – предвидуваат дека глобалната економија ќе се подобри, додека само 15 проценти очекуваат забавување. Оптимистичкото расположение се подобрува и покрај предизвиците (поврзани со пандемијата на Ковид и пазарните услови, вклучително и зголемената инфлација, прекините на синџирот на снабдување и „Големиот скок“ во некои делови од светот) со кои се соочуваат деловните лидери.

Оптимизмот на деловните лидери за економски раст во 2022 година е само 1 процент повисок од минатата година (76 отсто) и 54 отсто поголем од 2020 година, кога повеќе од половина (53 отсто) од учесниците предвидуваа пад на економијата. Меѓу поголемите земји, оптимизмот е највисок во Индија, каде што 94 отсто од извршните директори очекуваат глобален раст оваа година, од 88 отсто во 2021 година. Во Јапонија има постојан пораст на позитивните очекувања (16 отсто, достигнувајќи 83 отсто од 67 отсто на центи претходната година) и умерено високо во Велика Британија (за 5 отсто повеќе од минатата година, достигнувајќи 82 отсто). Италија и Франција, исто така, забележуваат силен раст на оптимизмот на деловните лидери, можеби поради позначајното од очекуваното економско закрепнување во тие земји.

Во САД е забележан пад од 18 отсто на оптимизмот на деловните лидери за глобалната економија, достигнувајќи 70 отсто.