/ Прочитано:

463

Правата на граѓаните како субјекти на лични податоци

 

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, подготви Информатор на тема за правата на граѓаните како субјекти на лични податоци. Информаторот може да се преземе на следниот линк:  „ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ КАКО СУБЈЕКТИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ“.