/ Прочитано:

2.940

„Правилата за заштита од пушењето се преограничувачки и строги“ – Група пратеници предлага измени на Законот за заштита од пушењето

Група пратеници од парламентарното мнозинство предлага Закон за изменување на Законот за заштита од пушењето, по скратена постапка.

Основната цел што треба да се постигне со предложените законски одредби, се вели во законското образложение, е да се променат одредбите од постојниот закон, со чија примена се предизвикаа економски и социјални проблеми.

Со Законот за заштита од пушењето  се уредува начинот на заштита од штетните влијанија на пушењето тутун и други производи од тутун врз граѓаните, како и  зачувување на животната средина, забрана на пушењето во јавни простории и забрана за рекламирање на цигарите.

„Сметаме дека, притоа, со измените и дополнувањата на текстот на Законот од 2008 година наваму, воведувани се сè построги правила на заштитата од пушењето кои особено во делот на заштитата од пушењето во угостителските објекти, се преограничувачки и за вршителите на угостителската дејност и за корисниците на  угостителските услуги и за самите пушачи. Актуелните законски решенија ја влошија економската состојба во Република Македонија, со тоа што поради драстично намалената посетеност на кафеаните, кафетериите, ноќните барови, кафе-баровите, кабареата, дискоклубовите, пивниците и коцкарниците, сопствениците беа принудени да отпуштат дел од постојано вработениот персонал, со што се зголеми и бројот на невработени, што е во спротивност со владините кампањи за отворање нови работни места. Угостителскиот сектор доживува драстичен пад на прометот (околу 75%) особено за време на периодите кога временските прилики не се поволни за работа (зима, доцна есен и рана пролет), период во кој угостителите се дополнително оптоварени со зголемени режиски трошоци (струја, греење и сл.)“, се вели во законското образложение.

Од друга страна, додаваат пратениците во образложението, намалениот обем на работа за последица има и намалени обврски по основ на ДДВ и престанок на закуп на земјиштето, сопственост на Република Македонија за поставување урбана опрема, следствено и комунална такса, со што директна штета трпат и општината и државата. Угостителите  се принудени нивните гости  кои сакаат да запалат цигара, или да ги одвратат од намерата да бидат нивни гости, или пак да ги упатат гостите вон деловниот објект, вклучително и вон терасите и летните бавчи, што е мошне несоодветно, недолично и непродуктивно.

„Контрадикторноста на Законот ја гледаме во тоа што истото дејствие, т.е. запалена цигара надвор од деловниот објект (на тераса, летна бавча и слично), ако се временските услови погодни и преградите подигнати или отстранети, не подлежи на санкција, додека во спротивно подлежи на санкција, која патем е огромна. Тоа угостителите ги става во директна зависност од метеоролошките услови, што е прилично неблагодарна ситуација. Наведените причини ја наметнаа потребата од донесување на измени на овој закон“, истакнуваат пратениците.

M.В