/ Прочитано:

1.644

Правните предмети не се доволно застапени во средното образование

Правниот факултет при УГД преку својата неодамна формирана мрежа, со средните училишта во Македонија, организираше симпозиум на тема „Мрежата за демократија и владеење на право преку образование“.

Настанот се одржа на Правниот факултет при УГД, а беа присутни претставници на средни училишта од целиот регион.

На симпозиумот беше истакнато дека правните предмети се недоволно застапени во средното образование и дека е потребно е повеќе да се изучуваат темите кои се однесуваат на владеењето на правото и на човековите права.

„Тоа што го констатиравме на минатиот состанок со мрежата што ја формиравме беа, меѓу другото, и проблемите кои се однесуваат на недоволната застапеност на правните предмети во гимназиите и во средните стручни училишта, пред сѐ економските. Тука е и недоволната застапеност или распределеност на предметите кои припаѓаат во општествените науки. Тоа предизвикува и недоволен интерес на учениците кон овој тип на образование“, изјави деканот на Правниот факултет, проф. д-р Јован Ананиев.

Деканот Ананиев образложи дека мрежата има цел да бидат повеќе застапени во постојните предмети темите што се однесуваат на демократијата, владеењето на правото и на човековите права.

„Средното образование е местото каде што државата ги образува и ги креира нашите идни граѓани“, нагласи деканот Јован Ананиев.

М.В