/ Прочитано:

9.875

Правно мислење на Врховниот суд за укинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправа

Одделот на граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија донесе правно мислење во врска правосилното укинување на потврдата (клаузулата) за правосилност и извршност на извршната исправа. Според правното мислење на Одделот на граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија, „Правосилното укинување на потврдата (клаузулата) за правосилност и извршност на извршната исправа не претставува основ за противизвршување.“

Образложението на правното мислење на следниот ението на правното мислење на следниот линк.

М.В