/ Прочитано:

1.646

Предлог-закон за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица во услови на ковид-19

„Владата го утврди текстот на Предлог-закон за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица во услови на ковид-19.

Овој предлог-закон, како мерка за ублажување на последиците од пандемијата, беше вклучен во петтиот пакет мерки на Владата, опфаќа околу 150.000 граѓани и ги уредува условите, начинот и постапката за отпишување на пресметани камати по основ на долгови на физичките лица кон државните органи и јавните институции и даночни долгови, како и репрограмирање на главниот долг и трошоците, на физичките лица кои доспеале за плаќање заклучно со денот на влегување во сила на овој закон.

Со ова законско решение им се овозможува на граѓаните, растоварени од притисокот да ги плаќаат каматите, да ја исплатат само главницата на долгот и тоа на повеќе рати, почнувајќи од 1 јануари 2022 година“, соопштуваат од Владата.

М.В