/ Прочитано:

605

Предложена парична казна поради земјоделски субвенции добиени со измама

Обвинетата, до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Подрачна единица Гостивар, поднела барање за субвенции за 2021 година во кое навела невистинити податоци. Нерегуларностите во поглед на бројната состојба и ушните маркици на стоката биле утврдени при контрола од овластени лица од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој спроведена на 16 септември.

Јавниот обвинител предложи на обвинетата да и биде определена парична казна од 10 до 100 дневни глоби.