/ Прочитано:

527

Предложени измени на Законот за финансиска поддршка на инвестиции

Во собраниска процедура се измени на Законот за финансиска поддршка на инвестиции.

„Со овој закон се уредуваат видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на инвестициите на деловните субјекти кои ќе инвестираат во Република Северна Македонија и истиот претставува шема на помош согласно прописите со кои се уредува контролата на државната помош.

Со овие измени и дополнувања на законот се прошируваат видовите на финансиска поддршка за технолошки развој и истражување, поддршка за инвестициони проекти од значаен економски интерес, поддршка за преземање на претпријатија во тешкотии и конкурентност на пазарот.

Со овие измени и дополнувања, исто така, се регулира финансиската поддршка на државјани со постојан и привремен престој во и вон РСМ, а воедно се претставуваат и условите за рамномерен регионален развој. Воедно, допрецизирано е кои субјекти можат, а кои не можат да бидат корисници на финансиска поддршка. Исто така, проширена е листата на оправдани инвестициски трошоци“, се вели во образложението на предлог-законот, кој го предлага Владата.

М.В