/Прочитано:

294

Предложени измени на Законот за здравствената заштита во врска со специјализацијата

Група пратеници во Собранието поднесоа Предлог-закон за дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка. Со законското дополнување, се образложува во Предлог-законот, се дава можност здравствените работници со високо образование од областа на медицината кои се стекнале со лиценца за работа до денот на влегување во сила на  овој закон да можат да специјализираат во согласност со одредбите од Законот за здравствената заштита.

М.В