/ Прочитано:

695

Презентација на Извештајот за спроведување на јавните политики за интеграција на Ромите

Македонија ја подобрува интеграцијата на ромската заедница, а во следниот период уште позасилено ќе работи на намалување на јазот меѓу Ромите и сите други заедници во земјата. Тоа се гледа и преку посебната ставка за Ромите во Буџетот, со средства кои се наменети за најважните четири ресори: образование, вработување, домување и здравство. Ова го рече министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, на денешната презентација на Извештајот за спроведување на јавните политики за интеграција на Ромите во Република Македонија за 2017 година.

„Македонија е една од првите држави кои пристапија во регионалните процеси за планирање и преземање на конкретни мерки за подготовка на Стратегија за Ромите и национални акциски планови, но е и членка на иницијативата Интеграција на Ромите 2020.  Оваа иницијатива има цел да го подобри социо-економскиот статус и социјалната инклузија на Ромите, но и да ја зголеми соработката помеѓу владите и граѓанскиот сектор за решавање на ова прашање. Исто така, се мобилизираат сите национални и меѓународни ресурси за остварување на приоритетите како што е ИПА-инструментот и координацијата на надворешната помош“, истакна министерката Царовска.

Од 2009 година до денес за проектите и целите поврзани со Стратегијата на Ромите одвоени се вкупно околу 5,7 милиони евра, или по 630 илјади евра на годишно ниво. Владата забрзано работи и на социјалната реформа со која се зголемува гарантираниот минимален приход за најранливите граѓани. Целта на оваа реформа е социјалните лица да се извлечат над линијата на сиромаштијата преку дообука, преквалификација и активирање на пазарот на трудот. Со оваа реформа се воведува и детски и образовен додаток кој, освен примателите на гарантираниот минимален приход, ќе може да го користат и домаќинствата со минимална плата.

М.В