/ Прочитано:

852

Пријави повреда на избирачкото право кај Народниот правобранител

Сабота, 7 април 2013 – Утре, на денот на одржувањето на вториот круг од локалните избори, во канцеларијата на Народниот правобранител, во периодот од 7 до 19 часот, ќе функционира бесплатната телефонска линија 0800-54321 на која граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право.

Отворени за граѓаните ќе бидат сите седум канцеларии на Народниот правобранител во Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип, со цел да им се помогне во остварувањето и заштитата на нивните права.

Покрај лично во канцелариите, како и на бесплатната линија граѓаните ќе можат за заштита на своите права да се јават и на  телефонските броеви: Тетово 044 344- 082, Струмица 034 329 996, Кичево 045 228-586, Битола 047 242-310, Штип 032 389 701, Куманово 031 431-488.

„Народниот правобранител правата на граѓаните ќе ги штити со  преземање на итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права“, се вели во соопштението од канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија.

Во него се потсетува дека избирачкото право е  уставно загарантирано како еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање и дека  никој не смее да биде повикан на одговорност заради остварување на ова право, поради што не случајно повредата на слободата на определувањето на избирачите како и други повреди на избирачкото право се казниви дела.