/Прочитано:

1.265

Прирачник за користење на софтверот e-кат шалтер за инфраструктурен катастар

Агенцијата за катастар на недвижности направи надградба на апликацијата еКат шалтер за да може сите надворешни професионални корисници да поднесуваат барања за инфраструктурните објекти. За таа цел Агенцијата за катастар на недвижности објави Прирачник за користење на софтверот e-кат шалтер за инфраструктурен катастар. Прирачникот може да се преземе на следниот линк.

Професионалните корисници барањата до Катастар ќе ги поднесуваат електронски

М.В