/ Прочитано:

939

Работилница за потребата од усогласување на Кривичниот законик со Истанбулската конвенција

Македонското женско лоби организираше работилница со Клубот на пратенички на тема: „Анализа на потребите од усогласување на Кривичниот законик со Истанбулската конвенција во Република Северна Македонија“.

На работилницата присуствуваа претставнички на Клубот на пратенички  од сите политички партии и претставници на Министерството за труд и социјална политика.

Целта на работилницата беше да се претстави анализата која е изготвена како резултат од спроведениот проект кој се однесува на имплементирање на препораките кои произлегуваат од Истанбулската конвенција. Анализата се заснова на примарни и секундарни податоци. Примарните податоци се добиени по пат на интервјуа и квалитативно истражување на перцепции, со употреба на методот дискусија во фокус-групи со релевантни чинители и засегнати страни. Секундарните податоци се добиени преку кабинетско истражување.

Проектот „Застапување за експертски дијалог помеѓу Владата и Собранието за законски промени од областа на родово базирано насилство и родова базирана дискриминација, во согласност со меѓународните стандарди, механизми за човекови права и европски директиви и Истанбулска конвенција“ е спроведен од Македонското женско лоби во соработка со Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Телото на ОН за зајакнување на жените и родова еднаквост (UN WOMEN).

Во договор со Министерството за труд и социјална политика, фокусот на овој проект се активностите предвидени во Националниот акциски план за реализирање на Конвенцијата, а се однесуваат на измени во Кривичниот законик.

По претставувањето на проектот и презентирањето на анализата се разви дискусија, преку која се дадоа предлози во однос на промените што треба да се направат во Кривичниот законик, а се истакна и потребата од понатамошно опсервирање на проблематиката во однос на останатите закони за коишто е предвидено да претрпат измени во согласност со Конвенцијата.

Истанбулската конвенција пропишува низа стандарди кои треба да ги имплементира земјата потписничка

16 дена активизам против родово базирано насилство

Граѓанските организации пред Комитетот на ОН: Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани

АНАЛИЗА НА СЛУЧАИ НА ФЕМИЦИДИ: Потребно е фемицидот да се дефинира како посебно кривично дело

„Родово базираното и психичкото насилство врз жените сè уште не се препознаваат“ – интервју со адвокатката Марта Гусар

Оперативниот план за спроведување на Истанбулската конвенцијата на Министерството за правда

Законот за ратификација на Истанбулската конвенција пред пратениците

Усвоен Предлог-законот за ратификација на Истанбулската конвенција во која насилството врз жените се дефинира како кршење на човековите права

Владата ја усвои информацијата за ратификација на најзначајниот меѓународен документ за борбата со насилството врз жените и домашното насилство

Ратификацијата на Истанбулската конвенција – значаен исчекор во борбата против насилството врз жената и домашното насилство

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство бара итна ратификација на Истанбулската конвенција

М.В