/ Прочитано:

488

Расправа за спроведувањето на Кодексот за етичко однесување на пратениците

 Денеска собраниската Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања ќе одржи расправа за спроведување на Кодексот за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија и Упатство за примена на Кодексот за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија во првото тримесечје од 2021 година.

Целта на Кодексот за етичко однесување на пратениците во Собранието е зачувување и афирмирање на достоинството и угледот на Собранието и пратениците.

Овој кодекс има цел да ја зголеми довербата на граѓаните и јавноста во основните вредности и интегритетот на функцијата пратеник како индивидуа и на Собранието како претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт.

Како треба да се однесуваат пратениците според Етичкиот кодекс

М.В