/ Прочитано:

332

Се подготвуваат измени на Законот за гранична контрола

 

Министерството за внатрешни работи подготвува измени на Законот за гранина контрола.

„Со усвојување на Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола ќе се изврши транспонирање на Директивата 2016/681 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за употребата на податоци од евиденцијата на податоци за патниците (ЕПП) за спречување, откривање, истрага и кривично гонење на кривичните дела на тероризам и тешки кривични дела во Законот за гранична контрола“, образложуваат од МВР.

М.В