/ Прочитано:

1.644

„Се забранува неконтролирано размножување на домашните миленици“ – најавени нови законски измени

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство подготвува измени на Законот за заштита и благосостојба на животните. Цел на предлог законот, образложуваат од министерството, е воспоставување на систем за контрола на неконтролираното размножување на кучињата преку регистрација на одгледувачници за кучиња и евидентирање на истите. Се забранува неконтролирано размножување на домашните миленици, продажба и давање на подарок на домашни миленици на малолетници, се забранува држење на кучиња и мачки во продавниците за домашни миленици. Исто така се доуредуваат казнените одредби каде освен одземање на животните кои се држат за фармски цели се воведува нова прекршочна мерка.

Повлечени измените на Законот за заштита и благосостојба на животните на барање на кинолошките друштва

„Забрането е неконтролирано размножување, продажба и давање на подарок домашни миленици, освен под услови пропишани со закон“

Во подготовка нови измени на Законот за заштита и благосостојба на животните

Дебата за Законот за заштита на животните: Се предлага и забрана за подарување домашен миленик на малолетни деца

Здруженијата за заштита на животните бараат законот да штити, а не да убива

Пратениците расправаат за задолжителна кастрација на домашните кучиња

Законски измени: „Сопствениците добро да размислат дали навистина сакаат да чуваат домашен миленик“

„Анима мунди“ достави коментари и предлог-измени на Законот за заштита и благосостојба на животните

Предложен закон сопствениците да ги кастрираат своите кучиња кои се во репродуктивен период

Иницирани законски измени за решавање на проблемот со бездомните кучиња

М.В