Информации

Основен суд Куманово
ул. „11 Октомври„ бб, Куманово
Тел. +389 31 411 555
Факс. +389 31 422 876
Е-пошта: info@oskumanovo.mk

Основен суд Куманово

Основниот суд во Куманово е основан за подрачјето на општините: Куманово, Липково и Старо Нагоричане.

За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Куманово се ангажирани 29 судии.