Информации

Кабинет на Претседателот на Република Македонија
"Вила Водно"
Ацо Караманов бб, 1000 Скопје

Претседател на Република Македонија

Претседателот на Република Македонија ја преставува Републиката. Претседателот на Републиката врховен командат на вооружените сили на Македонија. Своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите.

Претседателот на Република Македонија, согласно Уставот и Законот за постапување по претставки и предлози, во Кабинетот има Одделение каде граѓаните можат да се обратат заради заштита и остварување на своите права и интереси, потоа јавните интереси утврдени со закон и заради поведување на други иницијативи од јавен интерес.