Информации

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
ул. Аминта Трети бр. 2 1000 Скопје Република Македонија
тел:(02) 3134 477
факс:(02) 3230 429
е-пошта: info@mzsv.gov.mk

Упис во Регистар на вина со заштитен географски назив

Министерството за земјоделие води Регистар на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив.

Право на користење на географскиот назив запишан во Регистарот на вина со заштитен географски назив, има производителот или производителите на вино по чие барање е извршен уписот.

>> Барање за Упис во Регистар на вина со заштитен географски назив