Информации

Министерство за внатрешни работи на РМ
„Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје
тел. +389 (2) 3117 222
факс. +389 (2) 3112 468

Управа за безбедност и контраразузнавање (УБК)

Во рамките на Министерството за внатрешни работи, како посебен орган функционира Управата за безбедност и контраразузнавање (УБК), која ги извршува работите на системот на државната безбедност.

Системот на државна безбедност се работи кои се однесуваат за заштита од шпионажа, тероризам или други активности насочени кон загрозување или уривање на демократските институции утврдени со Уставот на Република Македонија со насилни средства, како и заштита од потешки форми на организиран криминал.