/ Прочитано:

1.294

Шахпаска: Целосно ново решение за мајчинското и родителското отсуство во измените на ЗРО

Министерството за труд и социјална политика интензивно работи и на новиот системски Закон за работните односи, за кој ќе биде отворена широка општествена дебата, изјави денеска министерката  Шахпаска, на седница на Социјално-економскиот совет, која се одржа по повод Меѓународниот ден на трудот.

„Новиот Закон за работните односи ќе биде квалитетно и применливо законско решение, кое ќе одговори на предизвиците на денешницата и на потребите на работниците и работодавачите. Работиме на модерни и ефикасни решенија за договорите за вработување, работата од дома и од далечина, сезонската работа, прецизирање на договорите на определено време, како и доуредување на прашањето за работното време, како и ноќната работа. Ќе понудиме целосно ново решение за мајчинското и родителското отсуство“, истакна министерката Шахпаска и додаде дека решението ќе биде во интерес на новороденчињата, во интерес на семејството, на родовата еднаквост и целосно во согласност со директивите на ЕУ и меѓународните стандарди на трудот.

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска, образложи дека со новите измени во Законот за работните односи во породилното отсуство од работа, породилното отсуство би било околу 12 месеци, од кои 5 месеци се предвидени како задолжително отсуство на мајката. Остатокот ќе може да се комбинира со таткото.

Минатата година синдикатите објавија повеќе барања за законски измени во корист на работниците. Новиот Закон за работните односи, истакнаа од ССМ, треба да ги содржи европските и светските тенденции во работно правните односи. Во таа насока, Синдикатите објавија дека се залагаат за:

  • договори за вработување на определено време само во исклучителни објективни услови и со траење до 1 година
  • 38 часовна работна недела,
  • породилно отсуство во траење од 12 месеци,
  • доследно почитување на правото за уредување на плата со закон и КД
  • целосно остварување на правото на годишен одмор
  • сабота и недела денови на неделен одмор
  • унапредување на здравите и безбедни услови за работа во компаниите.
  • почитување на конвенциите за слобода на синдикално организирање и функционирање
  • Работодавачот да биде должен да ги отпочне преговорите во рок од 30 дена од доставен присмен предлог на Колективен договор на ниво на работодавач од страна на синдикатот.
  • унапредување на колективното договарање ( потпишување на ОКД за приватен сектор и за јавен сектор) и социјалниот дијалог на сите нивоа затоа што не може да се одлучува за нашите права без нас.

Секој вработен кој користел отсуство поради боледување или породилен одмор има право да го искористи неискористениот годишен одмор

Измени на ЗРО за поголема заштита на правото на неделен одмор

Измените на Законот за работните односи пред собраниските комисии

Прекин на договорот за вработување кога работникот ќе наполни 64 години возраст, предлагаат група пратеници

Синдикатите објавија повеќе барања за законски измени во корист на работниците

Законот за работните односи се хармонизира со европското законодавство

За предизвиците пред кои се наоѓа системот на пензиското и инвалидското осигурување – проф. д-р Лазар Јовевски

Прва конференција на ЗТСП посветена на актуелните состојби во трудовото и социјалното право

Ќе се одржи конференција за состојбите во трудовото и социјалното право, во организација на ЗТСП

Новините во Законот за работните односи изгласани во Собранието на РМ

Јавна расправа за потребните измени на ЗРО: Да се гарантира заштитата на работничките во случаите на бременост и породилно отсуство

Зголемување на минималниот износ на плата за приправник од 40 % на 70 % се предлага во измените на ЗРО

ИЗМЕНИ НА ЗРО: Новини за договорот за вработување, годишниот одмор, исплатата на приправниците, пробната работа, испратнината

Се подготвуваат измени на Законот за работните односи

M.В