/ Прочитано:

1.057

Шахпаска: Новиот Закон за работните односи ќе понуди модерни решенија

Унапредување на социјалниот дијалог, подготовка за Законот за работните односи на транспарентен начин со вклученост на сите засегнати страни, како и развојот на социјалното претприемништво, беа само дел од темите што ги отвори министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска, пред студентите на Економскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, пред кои зборуваше за институциите и пазарот на трудот.

Таа информираше за начинот на кој се подготвува новиот системски Закон за работните односи, за кој се очекува наскоро да се отвори широка јавна расправа.

„Новиот Закон за работните односи ќе понуди модерни решенија, кои ќе бидат во интерес и на работниците и на работодавачите. Меѓусебното усогласување и поддршката на овој закон од сите засегнати страни се нашата гаранција дека новото законско решение доследно ќе се имплементира. Токму затоа имаме интензивни разговори, преговори и консултации со сите засегнати страни. Вклучени се сите релевантни институции, организации, социјални партнери, невладиниот сектор, претставници од стопанството, комори, претставници на академската јавност“, нагласи министерката Шахпаска.

Таа ја образложи работата на Министерството за труд и социјална политика, во чија директна надлежност се најголемиот дел од прашањата поврзани со пазарот на труд.

„Министерството за труд и социјална политика е во центарот за координирање на пазарот на трудот во државата, работните односи, вработувањето и вработеноста, безбедноста и здравјето при работа. Кога ќе се земе предвид дека во нашата држава има околу 720.000 вработени лица, 324.000 пензионери и 184.000 невработени, вкупниот број на граѓани кои се вклучени на пазарот на трудот е приближно 1.200.000 лица. Тоа е сериозна бројка за која се креираат краткорочни, среднорочни и долгорочни политики“,  посочи министерката Шахпаска.

Студентите имаа можност да се запознаат со начините, механизмите, процесите на креирање, имплементација и следење на политиките, со законските акти, со конкретните програми и мерки кои имаат одредено влијание врз пазарот на труд во нашата држава, како и улогата која во тие процеси ја имаат некои од најзначајните институции.

Шахпаска: Целосно ново решение за мајчинското и родителското отсуство во измените на ЗРО

Секој вработен кој користел отсуство поради боледување или породилен одмор има право да го искористи неискористениот годишен одмор

Измени на ЗРО за поголема заштита на правото на неделен одмор

Измените на Законот за работните односи пред собраниските комисии

Прекин на договорот за вработување кога работникот ќе наполни 64 години возраст, предлагаат група пратеници

Синдикатите објавија повеќе барања за законски измени во корист на работниците

Законот за работните односи се хармонизира со европското законодавство

За предизвиците пред кои се наоѓа системот на пензиското и инвалидското осигурување – проф. д-р Лазар Јовевски

Прва конференција на ЗТСП посветена на актуелните состојби во трудовото и социјалното право

Ќе се одржи конференција за состојбите во трудовото и социјалното право, во организација на ЗТСП

Новините во Законот за работните односи изгласани во Собранието на РМ

Јавна расправа за потребните измени на ЗРО: Да се гарантира заштитата на работничките во случаите на бременост и породилно отсуство

Зголемување на минималниот износ на плата за приправник од 40 % на 70 % се предлага во измените на ЗРО

ИЗМЕНИ НА ЗРО: Новини за договорот за вработување, годишниот одмор, исплатата на приправниците, пробната работа, испратнината

Се подготвуваат измени на Законот за работните односи

M.В