/ Прочитано:

1.384

Со имплементација на стандарди до олеснет влез на европскиот пазар

Домашните компании кои применуваат европски стандарди имаат можност за излез на  пазарот во Европа со над 500 милиони потрошувачи, беше истакнато на денешната прес-конференција, на која потпретседателот на Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК), Габриела Кулебанова и директорот на Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ), Џевад Кицара, потпишаа меморандум за соработка. На настанот се дискутираше за важноста на европските стандарди и нивната примена за македонските компании со цел да бидат конкурентни на европскиот пазар.

„Компаниите, во принцип, купуваат стандарди претежно за квалитет ИСО 9001, 14001, но македонската индустрија веќе ја гледа потребата од употребата на европски стандарди и приспособување кон новите технологии, поточно замена на старата технологија со нова опрема, која ќе биде паралелно изработена со европските стандарди за да може да излезат на европскиот пазар и да бидат конкурентни. Европските стандарди стануваат клучен елемент за промовирање на индустриската конкуренција, како и за овозможување појава на нови пазари и развивање нови технологии. Нивната примена значи елиминирање на трговските бариери и обезбедување поголема ефикасност. Самиот процес на стандардизација има големи побарувања, чини време, ресурси и средства, но крајната цел е зголемен извоз и конкурентност на компаниите, како и испорачување на подобри економски резултати“, изјави Кулебанова и додаде дека меморандумот дополнително ќе ја зацврсти соработката меѓу двете институции и ќе придонесе за што поуспешна имплементација на стандардите кај компаниите во нашата земја.

Директорот на ИСРМ, Кицара, рече дека компаниите треба да ја зајакнат својата свест и дека воведувањето на стандардите ќе ја подoбри нивната конкурентност дома и на надворешниот пазар.

„Производите кои се во согласност со стандардите се многу поконкурентни и имаат предност пред оние кои не се произведени во согласност со стандардите. Стандардот претставува и патна исправа за учество на отворениот пазар на европско, но и на глобално ниво. Еден европски стандард се применува во 33 земји, со што се отвора пазар од повеќе од 500 милиони потрошувачи, а со тоа се елиминираат трговските бариери. Токму стандардите можат да им помогнат на компаниите да бидат во согласност со барањата поставени во регулативите на ЕУ, а безбедни и квалитетни производи можат да се пласираат на глобалниот пазар само со примена на барањата кои се пропишани во стандардите“, изјави Кицара.

Институтот за стандардизација на Република Македонија е единствено национално тело за стандардизација во Македонија и е полноправен член на европските тела за стандардизација.  Една од главните придобивки за компаниите од учеството во работата на Институтот претставува вклученост во создавањето стандарди уште од самиот почеток до крај.

М.В