/Прочитано:

169

Соопштение на Кривичниот суд во врска изјавите на адвокатите во предметот „ТНТ“

„Во однос на изјавите на дел од адвокатите во предметот на јавноста познат како ‘ТНТ’, во прилог го објавуваме соопштението за јавност, кое воедно ќе биде доставено и до сите институции надлежни за заштита на судската независност и непристрасност.

Поради сѐ почестите и поинтензивни јавни изјави, а де факто закани и притисоци, кои судија поротник од Основниот кривичен суд ги добива од адвокати странки во судска постапка, кривичниот суд смета за потреба да ја извести јавноста за следното:

  • Основниот кривичен суд Скопје апелира до надлежните институции (Адвокатската комора, МВР, но и Обвинителството) да преземат соодветни мерки и да ги истражат елементите на закани и притисоци упатени кон судот и судијата поротник со цел да ја заштитат независноста и непристрасноста во судското постапување.

Имено, зачудува фактот што јавните закани, притисоци се генерирани од поединци кои се странки во судска постапка. Изненадува нивниот неетички и непрофесионален однос, кој е без почит кон судот и е надвор од надлежностите на еден адвокат бранител на обвинет. Притисок/закана со поднесување на кривична пријава кон судски поротник кој активно учествува во водењето на судската постапка и учествува во носењето на одлуката е сериозен акт и класичен пример на атак врз независноста и непристрасноста на судското одлучување, дотолку повеќе што во конкретниов случај заканата е генерирана од адвокат кој е учесник во истиот судски предмет во кој постапува нападнатиот судија поротник. Укажуваме дека, доколку странките имаат забелешки на работењето на судот, постојат правни лекови и законски инструменти со кои може да се побива судското постапување и судските постапки. Заканите и притисоците, особено во време на активна судска постапка, не смее и не може да бидат опција во една демократска држава, во која сите тежнееме кон владеење на правото.

  • Општо познато е дека обврска на судијата поротник е да ја извршува својата функција сѐ додека не биде разрешен од страна на Судскиот совет на РСМ, што е во согласност со Законот за судовите. Во тој правец е и досега воспоставената пракса за разрешување на судии и судии поротници создавана преку т.н. ‘common sense’ и ‘common lаw’.
  • Како суд укажуваме дека ќе инсистираме на судење во разумен рок, што е законска обврска, но и интерес на обвинетите, кои тежнеат да ја докажат својата невиност, како и на оштетените, кои ги бараат своите права. Судењето во разумен рок е во интерес и на правната држава и владеењето на правото. Во правец на погоренаведеното е и барањето да се продолжи мандатот на конкретниот судија поротник бидејќи нелогично е и неиздржано е поротник кој 2 и пол години посветено учествувал во судската постапка да се разреши поради истек на мандат, што би иницирало постапката да почне одново.
  • Имајќи го предвид погоренаведеното, очигледно е дека поединци/адвокати се вистински кочничари на оваа судска постапка, па дури во дадена ситуација може да се каже дека работат и спротивно на интересите на обвинетите. Во таа смисла судот го перципира и инсистирањето на друг адвокат од истата постапка, кој и покрај фактот што тој лично во мноштво други судски постапки го користел исклучиво службениот јазик, чие активно користење е услов за добивање на адвокатска лиценца, согласно Законот за адвокатура, во оваа постапка инсистира да го користи неговиот мајчин јазик, кој дури ни неговиот клиент не го разбира. Какви било отстапки од ЗКП, кој го регулира користењето на јазиците во судската постапка, може да повлече низа на опструкции во сите останати судски предмети во државата, што може да доведе до колапс на правосудниот систем.

Ова обраќање на Кривичниот суд има една и единствена цел, а тоа е да се избегне вршење на опструкција во работата на судските предмети кои се во завршна фаза и оневозможување да се одолговлечат судските постапки, во смисла на повторување или застарување на истите. Судот цени дека оваа пракса мора да престане и да се прекине, а цени дека на тој начин ќе се придонесе во реформирањето на судскиот систем.

Во прилог и барањето за одлучување во однос на мандатот на судијата поротник доставено до РСС“, се наведува во соопштението на Судот.

Отворено писмо на адвокатот Мерџан Даути во врска со предметот „ТНТ“

 Адвокатот Мерџан Даути со соопштение до јавноста за повредите на принципот на владеење на правото

Довербата меѓу адвокатот и странката – клучна максима во остварувањето на правата

АДВОКАТИТЕ И НОТАРИТЕ ПРЕД ПРАТЕНИЦИТЕ: Јавна расправа за Законот за нотаријатот

М.В