/Прочитано:

627

Соопштение на МЗШВ за стапувањето во сила на измените на Законот за земјоделското земјиште

Од вчера стапија на сила измените и дополнувањата на Законот за земјоделското земјиште. Со тоа започнуваат да течат роковите за поднесување на барања за договорите за закуп на државно земјоделско земјиште кои се склучени пред денот на влегувањето во сила на овој закон, а кои не се воведени во владение повеќе од една година од денот на склучувањето на договорот за закуп, соопштуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, чие соопштение во целост може да се преземе на следниот линк.

Презентирани новините во Законот за земјоделско земјиште

Во подготовка измени на повеќе закони од областа на земјоделството поради усогласување со Законот за прекршоците

Измените на Законот за земјоделското земјиште пред матичната собраниска комисија

Законски измени за поголема правна сигурност на учесниците во постапките за закуп на земјоделско земјиште

Во подготовка измени на Законот за земјоделското земјиште

М.В