/ Прочитано:

1.736

Соопштение на Управниот суд во врска со случајот „Дрисла“

Соопштението, велат од Управниот суд, се објавува поради покажаниот голем интерес на медиумите, а со цел објективно информирање на јавноста во врска со преземените дејствија од страна на Управниот суд по повод изјавените жалби од FCL AMBIENTE SRL од Република Италија (заинтересирано лице) и тужениот орган Град Скопје, против одлуката на Управен суд У-6.бр.186/2017 од 06.10.2017 година.

М.В