/ Прочитано:

246

Соопштение од 438-та седница на Судскиот совет на РСМ

Соопштенија за јавност

Судскиот совет на Република Северна Македонија  известува дека  на 438-та седница одржана на ден 26.04.2023 година го измени и дополни дневниот ред и одлучи за следното:

1. Усвоен е:

– Записникот од 436-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од   29.03.2023 година

2. Весна Дамева е разрешена од функцијата претседател на Судскиот совет на Република Северна Македонија

Се закажува седница за 27.04.2023 година во 11,00 часот со точка на дневен ред – Избор на Претседател на Судскиот совет на Република Северна Македонија.