/ Прочитано:

1.055

Соопштение по одржаната IX-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија

На одржаната деветта седница денеска, 23.3.2022 година, Уставниот суд одлучи да го отфрли барањето за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија поднесено од Владимир Панчевски од Скопје, преку полномошникот Петро Јанура, адвокат од Скопје.

Барање за заштита на слободи и права поднесено од Владимир Панчевски до Уставниот суд на Република Северна Македонија