/ Прочитано:

1.879

Соопштенија на УЈП за пресметката на плата, за нови обрасци и за нови законски измени

Управата за јавни приходи објави повеќе соопштенија во врска со пресметката на плата, новите обрасци и новите законски измени за данокот на добивка. Соопштенијата се достапни на следните линкови:

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2021 ГОДИНА – НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

ОД 01 ЈАНУАРИ 2021 ВО ПРИМЕНА НОВ ОБРАЗЕЦ ДДВ-04, ИЗВЕШТАЈ ДДВ-ИПДО/П И ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ФИСКАЛНИ УРЕДИ НА ОПРЕМА СО ПОВЛАСТЕНА ДАНОЧНА СТАПКА ОД 10%

ОД 01.01.2021 ГОДИНА НАМАЛУВАЊЕ НА ДДВ ОД 18 % НА 5% ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ УСЛУГИ