/Прочитано:

4.730

Совети за менаџирање на сопствена адвокатска канцеларија

Правниците како луѓе ги красат особини на комуникативност, лесно стапување во контакт со други луѓе и мудроста при одлучувањето за работите поврзани со професијата. Уште додека студираат право тие учат дека нема лесни работи во животот, дека треба да бидат цврсти во својата професија и дека мора секогаш да излегуваат како победници, пишува за „Above the law“, Ричард Коен, партнер во њујоршката адвокатска канцеларија „Фишер и Бројлс”.

slika

Познатиот адвокат советува дека доколку се решите да отворите сопствена канцеларија или да ја проширите постојната, треба да имате на ум дека тоа бара многу напор, работа и труд околу организирањето на канцеларијата, а  подразбира и барање клиенти, воедно и вработени, што ве става во улога на работодавач.

Адвокатите добро ја знаат својата професија, знаат како да учат нови работи и тоа е добар предуслов да бидат добри менаџери, бизнисмени и работодавачи. Во таа улога адвокатот има двојна одговорност –  одговорност за водењето на канцеларијата и менаџирање на работниот ден во канцеларијата со другите вработени адвокати, соработници или администрацијата.

Пред сè адвокатот како работодавач треба да се заложи за тоа новосоздадените работни места да бидат транспарентни, да има фер однос спрема вработените и постојана комуникација со нив, која ќе придонесе за намалување на незадоволството меѓу вработените и зголемување на меѓусебното почитување.

Важен совет за адвокатот работодавач е да води антидискриминаторска политика и да не толерира вознемирување на работното место од каков било вид. Адвокатот треба да има увид во однесувањето на колективот во секое време, да ги информира вработените за дискриминација, а исто така да биде отворен за разговор доколку некој вработен се пожали на дискриминаторски однос.

Сите вработени при стапување во работен однос во канцеларијата мора да бидат запознаени со политиките кои се спроведуваат и за сите тековни измени во раководењето. Така, пожелно е секој вработен да добие правилник за работа кон кој треба да се придржува, во кој ќе бидат опишани работни обврски, кодексот на однесување и други работи кои се однесуваат на текот на работниот ден во канцеларијата.

Како работодавач адвокатот треба да има сопствена евиденција на работните приоритети, на успехот на вработените, на нивите постигнувања, на отсуствата од работа, на присуството на семинари за усовршување, а исто така повремено треба да организира и обуки преку кои вработените ќе бидат во тек со актуелните измени на законите итн.

Коен советува и дека е пожелно канцеларијата да има ангажирано тим од специјалисти за човечки ресурси, или лице вработено за таа област, кои ќе се занимаваат со барањата на вработените, со нивите потреби на работното место итн.

Отворањето на своја адвокатска канцеларија е убава работа која носи нови предизвици кои треба да се научат доколку претходно не сте се нашле во улога на менаџер и работодавач. За водењето на канцеларијата треба да имате и малку среќа, но пред сè знаење, кое е клучен фактор во развојот на новиот бизнис.