Impresum

Redaksia:

Margarita Dimitrova, redaktore.

Ana Sevrieva – Kostova, lektore.

Turkjan Çakili, përkthyese

Portali akademik.mk është në pronësi të SHPKNJP AKADEMIK Shkup.