/ Lexuar:

403

Paga mesatare mujore neto për të punësuar, shtator 2022

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore neto për të punësuarit, gjatë muajit shtator 2022 krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2021, është 112.8.

Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore neto për të punësuarit në sektorët: Arte, argëtim dhe rekreacion (19.1%), Akomodimi dhe shërbimi ushqimor (18.8%) dhe Industria përpunuese (17.9%).

Rritje e pagës mesatare mujore neto për të punësuar, krahasuar me muajin paraprak, është vënë re në sektorët: Arsimi (10.0%), Shërbime administrative dhe mbështetëse (4.0%) dhe Industria përpunuese (3.7%).

Paga mesatare mujore neto për të punësuar, gjatë muajit shtator 2022, është 32 553 denarë.

Tekstin e plotë të publikimit mund ta shihni këtu.