Politika e biskotave

Ueb-faqja jonë www.akademik.mk shfrytëzon biskota (datoteka tekstuale të vogla), të cilat mundësojnë funksionim më të mirë të faqes, por edhe përvojë më të mirë për ju derisa e shfrytëzoni. SHPKNJP Akademik Shkup, si pronare e www.akademik.mk, mundohet që të respektojë privatësinë tuaj dhe t’i mbrojë të gjitha të dhënat tuaja personale që grumbullohen gjatë vizitës së ueb-faqes, dhe vepron si kontrollues i të dhënave personale në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.

Lexoni me kujdes këtë Politikë për biskota, e cila i përshkruan llojet e biskotave që i shfrytëzojmë në ueb-faqen tonë dhe qëllimet për përpunimin e tyre që të jeni të informuar për të gjitha detajet rreth shfrytëzimit të biskotave dhe informacioneve që i mbledhim për ju dhe nga ju.

Nëse keni pyetje, na kontaktoni përmes akademik@akademik.com.mk. Për më shumë informacione për mbrojtjen e të drejtave të privatësisë në kompaninë tonë, lexoni Politika për privatësi.

Definicioni për biskotat

Biskotat (cookies) janë datoteka tekstuale të vogla të cilat dërgohen nga ueb-faqet që i vizitoni dhe ruhen në pajisjen tuaj.

Shpesh biskotat shfrytëzohen nga pronarët e ueb-faqeve me qëllim që të lehtësohet funksionimi i ueb-faqes ose të regjistrohen aktivitetet dhe preferencat tuaja që të sigurohet përmbajtje e personalizuar/përshtatur e ueb-faqes dhe të paraqitet historia e saj naviguese. Këto datoteka tekstuale mund të lexohen nga ueb-faqet që i vizitoni dhe të ndihmojnë për identifikimin tuaj gjatë vizitës së sërishme.

Biskotat e vendosura nga pronari i ueb-faqes ose nga dhënësi i shërbimit (në këtë rast SHPKNJP Akademik Shkup) quhen “biskota të palës së parë".

Biskotat që janë vendosur nga palët tjera, e jo nga pronari i ueb-faqes, quhen “biskota të palëve të treta".

Biskota të përhershme: këto biskota mbesin në pajisjen e shfrytëzuesit për një periudhë të caktuar në vet biskotën. Ato aktivizohen çdo herë kur shfrytëzuesi e viziton ueb-faqen që e ka të vendosur atë biskotë.

Biskota për sesion: janë ato biskota që ua mundësojnë operatorëve të ueb-faqeve t’i lidhin veprimtaritë e shfrytëzuesit gjatë sesionit në shfletuesin nga i cili hyn shfrytëzuesi, Sesioni fillon kur shfrytëzuesi e starton dritaren e shfletuesit dhe përfundon kur shfrytëzuesi do ta mbyll dritaren e shfletuesit. Biskotat për sesion krijohen përkohësisht. Pasi ta keni mbyllur shfletuesin, të gjitha biskotat për sesion fshihen.

Cilat biskota i shfrytëzojmë ne dhe pse?

Në këtë ueb-faqe shfrytëzojmë biskota (cookies) për arsyet si në vijim:

  • Për funksionim teknik të ueb-faqes;
  • Për grumbullimin e të dhënave përmbledhëse dhe anonime;
  • Që të mbajmë mend/të rikujtojmë, nëse pajtoheni (ose nuk pajtoheni) me shfrytëzimin tonë të biskotave (cookies) në këtë ueb-faqe.

Kur e vizitoni ueb-faqen tonë, mund të grumbullojmë disa të dhëna nga kërkimi juaj, si për shembull IP-adresën, pastaj cilën përmbajtje nga ueb-faqja e keni vizituar, kur e keni vizuar dhe nga cila ueb-faqe keni qenë të riorientuar.

Kur e vizitoni ueb-faqen tonë, shfrytëzojmë shërbim nga pala e tretë Google Analytics që të mbledhim informacione standarde për qasjen dhe detaje për sjelljen e vizitorëve, në atë mënyrë që askush të mos mund të identifikohet, dhe as Google nuk e ka të mundur ta zbulojë identitetin e atyre që e kanë vizituar ueb-faqen tonë.

Çfarë lloji të biskotave shfrytëzojmë?

Shfrytëzojmë biskota (cookies) të përhershme, të cilat e mbajnë mend kërkimin, përkatësisht sesionin kur shfrytëzuesi do ta fik shfletuesin me qëllim që të mbahet gjendja e shfrytëzuesit.

Si t’i fshini ose bllokoni biskotat

Disa shfletues mundësojnë kontroll të caktuar të disa biskotave përmes procedurave të shfletuesit. Megjithatë, nëse i shfrytëzoni procedurat e shfletuesit për bllokimin e të gjitha biskotave (përfshirë edhe biskotat funksionale), ndoshta nuk do të mund të keni qasje të plotë në ueb-faqe ose në pjesë të caktuara të saj.

Ndryshimi i procedurave për biskotat: Procedurat e shfletuesit për ndryshimin e procedurave për biskotat zakonisht gjenden në meny ‘Options’ ose ‘Preferences’ në shfletuesin tuaj. Që t’i kuptoni këto procedura, mund të shfrytëzoni vjegëzat në vijim. Në të kundërtën, për më shumë detaje duhet të shfrytëzoni opsionin ‘Help’ në shfletuesin tuaj.

Më shumë informacione: Për të kuptuar më shumë për biskotat, përfshirë edhe mënyrën se si janë vendosur, si të veproni me to dhe si t’i fshini, vizitoni faqen www.aboutcookies.org.

WordPress

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Purpose pending investigation

Emër
Skadim
Function
Emër
Skadim
Function

Wordfence

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Purpose pending investigation

Emër
Skadim
Function

Complianz

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

This data is not shared with third parties. For more information, please read the Complianz Privacy Statement.

Purpose pending investigation

Emër
Skadim
365 days
Function
Emër
Skadim
365 days
Function
Emër
Skadim
365 days
Function
Emër
Skadim
365 days
Function
Emër
Skadim
365 days
Function
Emër
Skadim
365 days
Function
Emër
Skadim
365 days
Function

Google Analytics

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Purpose pending investigation

Emër
Skadim
Function
Emër
Skadim
Function
Emër
Skadim
Function

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Emër
wp-api-schema-modelhttps://akademik.mk/wp-json/wp/v2/
Skadim
Function
Emër
pll_language
Skadim
Function
Emër
wp-autosave-1
Skadim
Function
Emër
cmplz_consented_services
Skadim
365 days
Function
Emër
cmplz_banner-status
Skadim
365 days
Function
Emër
_grecaptcha
Skadim
Function
Emër
cmplz_choice
Skadim
365 days
Function
Emër
pvc_visits
Skadim
Function
Emër
_gat_gtag_UA_76406122_1
Skadim
Function
Emër
wp_lang
Skadim
Function
Emër
cmplz_toggle_data_id_0
Skadim
365 days
Function
Emër
WP_DATA_USER_13
Skadim
Function
Emër
cmplzFormValues
Skadim
365 days
Function
Emër
cmplzDashboardDefaultsSet
Skadim
365 days
Function
Emër
cmplz_toggle_data_id_1
Skadim
365 days
Function
Emër
cmplz_toggle_data_id_3
Skadim
365 days
Function
Emër
algoliasearch-client-js
Skadim
Function
Emër
cmplz_toggle_data_id_4
Skadim
365 days
Function
Emër
cmplz_toggle_data_id_2
Skadim
365 days
Function
Emër
cmplz_layout
Skadim
365 days
Function
Emër
tk_or
Skadim
Function
Emër
tk_lr
Skadim
Function
Emër
tk_ai
Skadim
Function
Emër
wp-saving-post
Skadim
Function
Emër
cmplz_type
Skadim
365 days
Function
Emër
WP_PREFERENCES_USER_15
Skadim
Function
Emër
_ga_QXN9LQDHXV
Skadim
Function
Emër
activated_addons
Skadim
Function
Emër
_ga_DTMDP2NQJ3
Skadim
Function
Emër
wpEmojiSettingsSupports
Skadim
Function
Emër
pvc_visits[0]
Skadim
Function
Emër
wf-scan-issue-expanded-26565
Skadim
Function
Emër
wf-scan-issue-expanded-26562
Skadim
Function
Emër
cmplz_consenttype
Skadim
365 days
Function
Emër
wf-scan-issue-expanded-26567
Skadim
Function
Emër
wf-scan-issue-expanded-26561
Skadim
Function
Emër
sites-dynamic-list-state-collapsed
Skadim
Function

Na kontaktoni

Për çfarëdo qoftë pyetje na kontaktoni përmes: akademik@akademik.com.mk