/ Прочитано:

880

Стартува примената на дел од измените на Царинскиот закон

Петок, 29 јуни 2012На 1 јули 2012 година ќе почнат да се применуваат дел од измените  на Царинскиот закон предвидени со членовите , 25, 26, 27, 28, 44, 45, 46 и 47 од Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон („Службен весник на РМ“ бр. 44/2011).

Овие измени меѓудругото се однесуваат на:

  • гаранцијата за покривање на готовинскиот долг;
  • временскиот рок и постапките за плаќање на износот на давачки.

Консолидираниот текст на Царинскиот закон е објавен на akademika.com.mk.