/ Прочитано:

1.616

Стипендии за докторски и постдокторски студии и истражувања во Швајцарија за академската 2019/2020 година

Министерството за образование и наука информира дека Федералната комисија за стипендии за странски студенти на Владата на Швајцарија за академската 2019-2020 година ќе додели најмногу 30 стипендии за докторски и постдокторски студии и истражувања, за студенти од земјите од Централна и Источна Европа и државите од Кавказ, вклучувајќи ја и Република Македонија.

Стипендиите се наменети за кандидати кои имаат завршено универзитетски студии со висок просечен успех, за докторски и постдокторски студии и истражувања во сите научни области на некој од државните универзитети или признати институти во Швајцарија.

Конкурсот не предвидува доделување на стипендии за додипломски и магистерски студии.

Подетални информации за стипендиите може да се обезбедат на интернет-страницата на Амбасадата на Швајцарија во Скопје, www.eda.admin.ch/macedonia, на тел.: 02 3 103 300 и преку електронската адреса skopje@eda.admin.ch.

Формуларите за аплицирање и сите потребни документи може да се подигнат во Амбасадата на Швајцарија во Скопје, каде што и треба да се достават пополнети во три примероци, најдоцна до 15 ноември 2018 година.