/Прочитано:

617

Апелациониот суд Скопје го врати „Трезор“ на повторно постапување и одлучување

Апелациониот суд Скопје известува дека, постапувајќи по кривичниот предмет КОКЖ-100/21, во јавноста познат како „Трезор“ , по одржана јавна седница, донесе решение со кое ги уважи жалбите на обвинетите С. М. од С., Г. Г. од С., Н. С. од С. и Т. Ј. од С., изјавени преку нивните бранители, со што ја укина првостепената пресуда и предметот го врати пред Основниот кривичен суд Скопје на повторно постапување и одлучување.

Апелациониот суд Скопје при разгледување на побивата пресуда констатираше дека првостепениот суд при постапувањето по овој предмет сторил суштествени повреди на одредбите од Законот за кривичната постапка, со што се доведува во прашање фактичката состојба и правилната примена на Кривичниот законик.