/Прочитано:

5.040

Одбиени барањата на Јовановски и Јанева

Известување за јавностa

Врховниот суд на Република Северна Македонија ја информира јавноста дека на 1 јуни 2022 година постапуваше по предметот КВПКОК2бр.19/21, познат во јавноста под името „Рекет“, оформен по поднесените барања за вонредно преиспитување на правосилна пресуда поднесени од осудените Бојан Јовановски и Катица Јанева и одлучи барањата да ги одбие.

 

Врховен суд на Република Северна Македонија
Оддел за казниви дела