/ Прочитано:

3.757

Судскиот совет донесе одлука за постапување на судовите во услови на зголемена опасност од коронавирусот

Судскиот совет донесе одлука за постапување на судовите во Република Северна Македонија во услови на зголемена опасност од вирусот КОВИД-19.

„Претседателот на судот и судиите менаџирањето со судските предмети да го усогласат со мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија и надлежните здравствени органи.

Должни се да ги преземат сите мерки на претпазливост, како би се намалил ризикот од инфекција со вирусот КОВИД-19 на судиите, судската служба, странките и другите учесници во постапката.

За таа цел, пред влегувањето во судот на странките и другите учесници во постапката се должни да ги поминат сите безбедносни здравствени мерки.

Да се контролира влегувањето во судот, како не би се создала гужва пред шалтерите, а со тоа и можност од инфекција.

Пред и по завршувањето на расправите да се изврши дезинфекција на судниците и другите простории во судот.

 Преку соопштенија да им се укаже на странките поднесоците до судот да ги доставуваат електронски, доколку имаат технички услови за тоа.

Уверенијата и другите судски акти до странките и надлежните органи да ги доставуваат електронски.

Во судовите се извршуваат следните нужни работи:
– Судења во кривични предмети кога обвинетиот или дел од обвинетите се во притвор, домашен притвор или према кои е изречена некоја друга мерка за обезбедување присуство на обвинетиот во постапката;
-Кривични предмети на странките кои немаат живеалиште, односно престојувалиште во Република Северна Македонија, а се затекнати во државата;
-Кривични предмети за кои постои опасност од застарување на кривичното гонење;
-Кривични предмети за кривичните дела: „Пренесување заразна болест“ – по член 205 од КЗ, „Непостапување според здравствени прописи за време на епидемија“ – по член 206 од КЗ, „Неукажување медицинска помош“ – по член 208 од КЗ, „Спречување службено лице во вршење службено дејство“ – по член 382 од КЗ, „Напад врз службено лице при вршење работи на безбедност“ – по член 383 од КЗ, „Организирање отпор“ – по член 387 од КЗ;
-Прекршочни предмети од итна природа;
-Предмети за примена на времени мерки;
-Предмети по кои постапката е во фаза на донесување на одлука;
-Предмети во кои постои опасност од повреда на принципот на судење во разумен рок;
-Предмети кои по сила на законот се итни;
-Прием на поднесоци и други работи што се врзани со законски преклузивни рокови.

Закажаните расправи по предметите кои не се итни се одржуваат доколку се исполнети законските услови и доколку претседателот на судот и судиите проценат дека не се со висок ризик по здравјето на судиите, судската служба, странките и другите учесници во постапката.

Апелационите судови постапуваат по жалби по горенаведените предмети и по предмети по кои одлучуваат на нејавна седница.

Врховниот суд на Република Северна Македонија одлучува по горенаведените предмети во рамките на својата надлежност и по предметите по кои одлучува на нејавна седница.

Управниот суд постапува по управни спорови против управни акти кои се итни и по кои се одлучува без одржување на расправи.

Вишиот управен суд постапува по жалби против одлуките на Управниот суд кои се итни, на нејавна седница.

Претседателот на судот и судиите да ја разгледаат можноста за извршување на определени работи од дома (проучување на предметите и доаѓање во судот во деновите за судење, пишување на одлуките при што се користи информатичко компјутерската технологија).

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување“, се наведува во соопштението на Судскиот совет.

Советот за безбедност: Поставеноста на државата во овој момент е соодветна

Замрзнати цените на основните продукти

Препораки до Судскиот совет за судењата и препораки до коморите на адвокатите, нотарите и извршителите

Нови заострени мерки за заштита од коронавирусот

Задолжителни упатства на Јавното обвинителство во врска со коронавирусот

Министерството за здравство: Првата пациентка со коронавирус денеска заминува на домашно лекување

Одложување на мартовската уписна сесија

Адвокатската комора: Соопштение за работно време со странки

 Адвокатската комора со барање за воведување мерки за заштита од коронавирусот во правосудниот систем

Владата со нови препораки до работодавачите и до Јавното обвинителтсво

Воведена кризна состојба во Дебар и во Центар Жупа

Објавени сите забрани за ширењето на коронавирусот

Кривичниот суд во врска со коронавирусот: Пред сè адвокатите, кои се најчести „посетители“ на судот, совесно да се однесуваат

Најнова листа на земји со среден и висок ризик

Судскиот совет: Граѓаните да се јавуваат во судските постапки само ако е тоа неопходно

Министерството за здравство со нови совети за заштита од коронавирусот

Катастарот со променето работно време

Министерството за правда препорачува продолжување на судските постапки со зголемено ниво на претпазливост

МИОА апелира да се користи можноста за добивање услуги по електронски пат

Нови мерки за заштита од коронавирусот

Арсовска: Потребна е навремена помош за справување со ефектите од Ковид-19 врз економијата

„Фајнанс тинк“ за заканите од коронавирусот за економијата

Филипче: Препораките за заштита од коронавирусот важат и за приватните компании

МТСП: Отсуството од работа ќе се докажува со потврда од градинка или училиште

НБ: Коронавирусот се одразува врз глобалната економија, но сѐ уште се неизвесни економските ефекти

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Кривичните дела и казните за непочитување на препораките на Владата за коронавирусот

Интегрален текст на заклучоците на Владата за заштита од коронавирусот

Министерството за здравство со информации за заштита од коронавирусот

Градинките, училиштата и факултетите да бидат затворени следните 14 дена препорача Комисијата за заразни болести

Лекарската комора апелира лекарите и здравствените работници да се придржуваат до препораките за коронавирусот

ФИЛИПЧЕ: Граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од овој вирус

Формирана кризна група за сите информации и активности во врска со коронавирусот

Препораки од Министерството за здравство за заштита од коронавирусот

Владата донесе препораки за заштита од коронавирусот

Формирана кризна група за сите информации и активности во врска со коронавирусот

М.В