Таг: Правилник за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита