/Прочитано:

542

УЈП: Нова шифра за вид на стаж при подготовка на МПИН-пресметка од работодавач за лица на практикантска работа со неполно работно време

Во согласност со одредбите на Законот за практикантство, работодавачот може да склучи договор за практикантска работа на полно или неполно работно време, во зависност од потребата и волјата на договорените страни.

За пополнувањето на МПИН-пресметката од страна на работодавачот за лице на практикантска работа со неполно работно време, во полето 3.17 потребно е да се внесе шифрата за вид на стаж 6666 – лице практикант со неполно работно време.

Насоки за начинот на подготовка на МПИН-пресметка од страна на работодавач за лица на практикантска работа

Второ читање на Законот за практикантство

Што се предвидува во новиот Предлог-закон за практикантство?

Прво читање на Предлог-законот за практикантство, со кој се предвидува практикантите да добиваат месечен надоместок

Законот за практикантство влегува во собраниска процедура – практикантите ќе добиваат месечен надоместок

Што се предвидува во новиот Предлог-закон за практикантство?

Практикантската работа законски ќе се регулира – МТСП подготвува нов Закон за практикантство

ДИСКУСИЈА ЗА ЗРО И ПРАКТИКАНТСКАТА РАБОТА: Се подготвува нов Закон за практикантство

М.В