/ Прочитано:

1.559

УЈП: Рокот за поднесување на Барање за пренесување на искажана загуба е до 31 март

Правните лица кои оствариле финансиска загуба во Билансот на успех, до 31 март имаат право да поднесат образец „ДД-01”, со цел да го остварат правото на намалување на даночната основа во идните пресметковни периоди.

ujp1_620_350.jpg

Според даночниот календар на УЈП, правните лица кои во изминатата година оствариле финансиска загуба во Билансот на успех, до 31 март имаат право да поднесат образец „ДД-01”, со цел да го остварат правото на намалување на даночната основа во идните пресметковни периоди.

На следниов линк можете да го симнете образецот „ДД-01”.